MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI
  • MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

1108

: DR-ĐPM-EM50-VL

:

:

 

  MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 03

- Điện phân từ muối sang Chlorine- Emaux -
SSC50-T-88380403
- Hãng sản xuất :Emaux .

Giá: 20.150.000 đ
Sản Phẩm Cùng Loại

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: 16.250.000 đ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:16.250.000 đ

 

   MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 01

-  Điện phân từ muối sang Chlorine- Emaux -
SSC15-T-88380401

-  Hãng sản xuất: Emaux.

Xem chi tiết

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: 18.850.000 đ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:18.850.000 đ

 

   MÁY DIỆN PHÂN MUỐI 02

-  Điện phân từ muối sang Chlorine- Emaux -
SSC25-T-88380402
-  Hãng sản xuất :Emaux .

Xem chi tiết

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: 62.200.000 đ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:62.200.000 đ

  MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 05 

  Hurlcon Salt Chlorinator  - VX 11T

 - Xuất xứ: Hurlcon - Australia

 - Chlorine out put  42gms/hr

- (Pool voluum 100m3)

- Máy điện phân tạo Clo - VX11T

 

 

Xem chi tiết

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: 42.500.000 đ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:42.500.000 đ

  MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 04

   Hurlcon Salt Chlorinator  - VX 7T

 - Xuất xứ: Hurlcon - Australia

- Chlorine out put  22gms/hr

- (Pool voluum 50m3)

- Máy điện phân tạo Clo - VX7T

Xem chi tiết