MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI
  • MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

1589

: DR-ĐPM-EM25-VL

:

:

 

   MÁY DIỆN PHÂN MUỐI 02

-  Điện phân từ muối sang Chlorine- Emaux -
SSC25-T-88380402
-  Hãng sản xuất :Emaux .

Giá: Vui lòng liên hệ
Sản Phẩm Cùng Loại

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:Vui lòng liên hệ

 

   MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 01

-  Điện phân từ muối sang Chlorine- Emaux -
SSC15-T-88380401

-  Hãng sản xuất: Emaux.

Xem chi tiết

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:Vui lòng liên hệ

 

  MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 03

- Điện phân từ muối sang Chlorine- Emaux -
SSC50-T-88380403
- Hãng sản xuất :Emaux .

Xem chi tiết

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:Vui lòng liên hệ

  MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 05 

  Hurlcon Salt Chlorinator  - VX 11T

 - Xuất xứ: Hurlcon - Australia

 - Chlorine out put  42gms/hr

- (Pool voluum 100m3)

- Máy điện phân tạo Clo - VX11T

 

 

Xem chi tiết

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI

Giá:Vui lòng liên hệ

  MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI 04

   Hurlcon Salt Chlorinator  - VX 7T

 - Xuất xứ: Hurlcon - Australia

- Chlorine out put  22gms/hr

- (Pool voluum 50m3)

- Máy điện phân tạo Clo - VX7T

Xem chi tiết