MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  • MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

1653

: MT14

:

:

 

Đơn giá: từ 8.500.000đ

 

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 14

Số ống: 12

 

 

Đường kính chiều dài ống: o58x1800

 

Dung tích thực tế(lít): 150L

 

Số người: 3-5

 

Diện tích(m2): 2,2

 

 

 

Giá: Vui lòng liên hệ
Sản Phẩm Cùng Loại

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 01

Enersol Solar Products 4010 Pool Heater Solar in a Box Kit

This Enersol Solar in a Box Kit is for in-ground or above ground pools and contains four 1’x 10’ solar panels


Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 10

Horizon ECODIV EcoSaver Diverter (2 Way Ball Valve) Kit

The Horizon Diverter Kit is designed for use with the EcoSaver Solar Panels for Above Ground Pools.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 11

Horizon ECO-20-2 EcoSaver 30in x 20 Solar Panel Above Ground Solar Pool Heater (2 Pack)

The Horizon EcoSaver Solar Panel for above ground swimming pools is the ultimate user-friendly solar heating option.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 12

Horizon ECOROOF EcoSaver Roof Mounting Kit (One for 20 or Two for 10 Panels)

The Horizon Roof Mount Kit is recommended for mounting EcoSaver Solar Panels to the rooftops of sheds and garages and mounting panels to racks.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 13 

Đơn giá: từ 30.000.000đ

 

Số tấm: 1 

Kích thước(m): 0,8x1x2 

Dung tích (lít): 180 

Số người: 4-6

 

Diện tích(m): 2.5

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 02

Enersol Solar Products 4008 Pool Heater Solar in a Box Kit

This Enersol Solar in a Box Kit is for in-ground or above ground pools and contains four 1’x 10’ solar panels

 

 


Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 03

Enersol Solar Products 50300 Aqua Solar Controller

For pools with solar units, the Enersol Aqua Solar Control System offers a convenient way to automate your solar device.

 


Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 04

Enersol Solar Products 50000 Pool Heater System Kit

The Enersol System Kit gives you the freedom to set up your Enersol solar heater kit in different areas of your yard.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 05

Game 4555 Solar Bypass Kit For Solar Pro Heaters (for use with more than one heater)

A Solar Bypass Kit brings installation convenience that is necessary when connecting multiple Solar Pro Heaters.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 06

Hayward GLC-2P-A Solar Pool Controller GL-235 Kit with 2in. x 2-1/2in. 3-Way Valve, Actuator and 2 PC Sensors

America's best-selling solar control is designed for easy and dependable operation.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 07

Goldline Controls GLC-2P-B Solar Pool Controller GL-235 Kit with 2in. x 2-1/2in. 2-Way Valve, Actuator, PC and SC1/4 Sensors

America's best-selling solar control is designed for easy and dependable operation.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 08

Horizon ECO-20 EcoSaver 30in. x 20 Solar Panel Above Ground Solar Pool Heater

The Horizon EcoSaver Solar Panel for above ground swimming pools is the ultimate user-friendly solar heating option.

Xem chi tiết

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá: Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá:Vui lòng liên hệ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 09

Horizon ECO-10-2 EcoSaver 30in. x 10 Solar Panel Above Ground Solar Pool Heater

The Horizon EcoSaver Solar Panel for above ground swimming pools is the ultimate user-friendly solar heating option.

Xem chi tiết