LIÊN HỢP 01
  • LIÊN HỢP 01

LIÊN HỢP 01

1455

: liên hợp 01

:

:

 Liên hợp 01 

- Mặt bằng (Use zone ): 1120*900 cm

 

- Sức chứa (Capacity ) :15-20 người 

 

 

- Kích thước ( Size ) :720*500*380 cm

 

Giá: Vui lòng liên hệ
Sản Phẩm Cùng Loại

LÂU ĐÀI 02

Giá: Vui lòng liên hệ

LÂU ĐÀI 02

Giá:Vui lòng liên hệ

 LÂU ĐÀI 002

- Mặt bằng (Use zone ) : 1600*1200 cm

- Sức chứa (Capacity ): 25-35 người 
 
- Kích thước (Size) :1200*800*480 cm.

 

 

Xem chi tiết

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 002

Giá: Vui lòng liên hệ

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 002

Giá:Vui lòng liên hệ

 

 Giá từ: 110.000.000đ - 200.000.000đ
 KT: 4mx6m

 02 nhaø choøi cao 3m baèng composite

 02 oáng tuoät Þ600 cao 1,2m baèng composite

 02 maùng tuoät lôi

 01  maùng tuoät thaúng

 01 caàu thang leân baèng composite

 02 saøn cao 1,2m baèng composite

 Toaøn boä saét sôn tónh ñieän

Xem chi tiết

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 003

Giá: Vui lòng liên hệ

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 003

Giá:Vui lòng liên hệ

Giá bán: 50.000.000đ - 100.000.000đ

 KT : D 7,5 x R 4,5 x C 3,5m

01 mắng xoắn sàn cao 1,5m

01 máng thẳng 2,7 sàn cao 1,2m

01 ống chui

02 cầu thang lên

01 nhà chòi

 

Xem chi tiết

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 004

Giá: Vui lòng liên hệ

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 004

Giá:Vui lòng liên hệ

 

Giá từ: 137.500.000đ - 212.500.000đ

KT: D10 x R8 x C4m

01 gầu đổ nước

01 máng xoắn sàn cao 1,5m

02 máng thẳng

01 máng đôi

02 cầu thang lên

Sắc sơn màu

Không bao gồm máy bơm

Xem chi tiết

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 005

Giá: Vui lòng liên hệ

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 005

Giá:Vui lòng liên hệ

 Giá từ :43.750.000đ - 75.000.000đ

 Kích thước D3,5 x R2m x C3m

- 01 sàn cao 1m
- 02 sàn cao 1,5m
- 01 cầu thang lên bằng composite
- 01 nhà chòi bằng composite
- 01 máng tuột xoắn cao 2m

- Toàn bộ bằng sắt sơn tỉnh điện

Xem chi tiết

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 006

Giá: Vui lòng liên hệ

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 006

Giá:Vui lòng liên hệ

Giá từ: 200.000.000đ - 312.500.000đ

Bộ mới 2014

Sắt sơn tĩnh điện

 

 

Xem chi tiết

CẦU TRƯỢT

Giá: Vui lòng liên hệ

CẦU TRƯỢT

Giá:Vui lòng liên hệ

CẦU TRƯỢT -XÍCH ĐU

(SLDE SWING SERIE ): SS-01

Kích thước (Size)550*400*380 cm

Độ tuổi (Age group )3-12


 

 

Xem chi tiết

cầu trượt 02

Giá: Vui lòng liên hệ

cầu trượt 02

Giá:Vui lòng liên hệ

CẦU TRƯỢT - XÍCH ĐU 

(SLIDE SWING SERIE )SS -02

Kích thước (Size) : 760*600*420 cm
 
Độ tuổi (Age group )3-12

 

Xem chi tiết

cầu trượt 03

Giá: Vui lòng liên hệ

cầu trượt 03

Giá:Vui lòng liên hệ

CẦU TRƯỢT-XÍCH ĐU

(SLIDE SWING SERIE ):SS-03

Kích thước (Size) 650*500*380 cm

Độ tuổi (Age group )3-12

  

Xem chi tiết

pool Slide 01

Giá: Vui lòng liên hệ

pool Slide 01

Giá:Vui lòng liên hệ

 Pool slide 01

- Kích thước (Size) :720*500*450 cm

- Mặt bằng (Use zone ) 920*800 cm

- Độ tuổi (Age group) 3-12

 

 

Xem chi tiết

liên hợp 03

Giá: Vui lòng liên hệ

liên hợp 03

Giá:Vui lòng liên hệ

 

Mô hình liên hợp 03

 

 

 

- Mặt bằng ( Use zone ):1250*920 cm

 

 

 

- Sức chứa (Capacity ) 15-20 người 

 

 

- Kích thước (Size ) : 850*500*420 cm

 

Xem chi tiết

lien hop 02

Giá: Vui lòng liên hệ

lien hop 02

Giá:Vui lòng liên hệ

MÔ HÌNH LIÊN HỢP 02

MẶT TRƯỚC (FRONT SIDE)

 

Mặt bằng (Use zone ) :1380*1150 cm

Sức chứa (Capacity) 20-25 người 

Kích thước (Size ) 980*750*500 cm

 

Xem chi tiết

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 001

Giá: Vui lòng liên hệ

Cầu trượt liên hoàn hồ bơi 001

Giá:Vui lòng liên hệ

  KT: 4m x 4m

-01 sàn cao 1,2m bằng composite gắn cầu tuột thẳng bằng composite

-01 sàn cao 1,45m bằng composite gắn cầu tuột xoắn bằng composite

-01 nhà 1,2m bằng composite cao 3,2m

-01 nhà 1,2m bằng composite cao 3,7m

-01 cầu thang lên bậc thang bằng composite

-Trụ chính khoảng ø 90x1,4ly

 

 

 

 

Xem chi tiết