BỒN SPA HOTTUB 04
  • BỒN SPA HOTTUB 04

BỒN SPA HOTTUB 04

2002

: HOTTUB 04

:

  BỒN SPA HOTTUB 04

- Hình tròn, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2040 mm x 2040mm x 850mm.

- Công suất 5 người :  05 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 15 jets.

- Tổng số air jets : 10 jets.

- Bơm massage : 02 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thác nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 02 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

 

 

Giá: Vui lòng liên hệ

:

- Hình tròn, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2040 mm x 2040mm x 850mm.

- Công suất 5 người :  05 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 15 jets.

- Tổng số air jets : 10 jets.

- Bơm massage : 02 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thác nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 02 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

BỒN SPA HOTTUB 01

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 01

Giá:Vui lòng liên hệ

   BỒN SPA HOTTUB 01

- Hình vuông, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2050 mm x 2050mm x 870mm.

- Công suất 5 người : 02 nghế nằm, 03 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 28 jets.

- Tổng số air jets : 08 jets. 

- Bơm massage : 03 pumb x 1.5 HP. 

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP. 

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP. 

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ. 

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.  

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 03 bộ. 

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht. 

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

BỒN SPA HUTTUB 02

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HUTTUB 02

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỒN SPA HOTTUB 02

- Hình vuông, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.  

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2050 mm x 2050mm x 850mm.

- Công suất 5 người : 01 nghế nằm, 04 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 28 jets.

- Tổng số air jets : 08 jets.

- Bơm massage : 03 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 03 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ. 

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem chi tiết

BỒN SPA HOTTUB 03

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 03

Giá:Vui lòng liên hệ

  O3SPA HOTTUB 03

- Hình tròn, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2040 mm x 2040mm x 850mm.

- Công suất 5 người :  05 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 15 jets.

- Tổng số air jets : 10 jets.

- Bơm massage : 02 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thác nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 02 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

BỒN SPA HOTTUB 05

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 05

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỒN SPA HOTTUB 05

- Hình vuông, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2100 mm x 2100mm x 870mm.

- Công suất 5 người : 02 nghế nằm, 03 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 16 jets.

- Tổng số air jets : 20 jets.

- Bơm massage : 02 pumb x 1 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 02 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

BỒN SPA HOTTUB 06

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 06

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỒN SPA HOTTUB 06

- Hình vuông, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2000 mm x 2000mm x 850mm.

- Công suất 5 người : 01 nghế nằm, 03 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 28 jets.

- Tổng số air jets : 08 jets.

- Bơm massage : 03 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 03 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

BỒN SPA HOTTUB 07

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 07

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỒN SPA HOTTUB 07

- Hình vuông, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.  

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 1850 mm x 1550mm x 820mm.

- Công suất 3 người : 01 nghế nằm, 02 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 17 jets. 

- Tổng số air jets : 10 jets.

- Bơm massage : 02 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.   

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy 

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 02 bộ. 

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

BỒN SPA HOTTUB 08

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 08

Giá:Vui lòng liên hệ

   BỒN SPA HUTTUB 08

- Hình chữ nhật, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

- Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 2600 mm x 4800mm x 850mm.

- Công suất 7 người : 01 nghế nằm, 06 nghế ngồi.

- Tổng số massage jets: 28 jets.

- Tổng số air jets : 20 jets.

- Bơm massage : 04 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1.5 HP.

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 04 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 6kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

BỒN SPA HOTTUB 09

Giá: Vui lòng liên hệ

BỒN SPA HOTTUB 09

Giá:Vui lòng liên hệ

   BỒN SPA HUTTUB 09

 - Hình chữ nhật, vật liệu composite-acrylic, khung thép đỡ gia cường.

 - Gỗ thông ốp trang trí và tạo các hạng mục phụ kiện đi kèm theo hình minh họa.

 - Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

 - Kích thước bồn 2800 mm x 2050mm x 900mm.

 - Công suất 6 người : 01 nghế nằm, 05 nghế ngồi.

 - Tổng số massage jets: 38 jets.

 - Tổng số air jets : 24jets.

- Bơm massage : 03 pumb x 1.5 HP.

- Bơm khí : 01 pumb x 1HP.

- Bơm lọc và tạo thách nước cảnh quan : 01 pumb x 1HP.

- Hệ lọc màng tinh 5 micomet : 01 bộ.

- Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tăm trắng trị liệu cs : 1gam/h : 01 máy.

- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol : 03 bộ.

- Bộ gia nhiệt nước nóng 4kw : 01 bộ.

- Hệ thống âm thanh DVD, màn hình LCD 8 inch : 01 ht

- Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng : 01 ht.

Xem chi tiết

Gửi bình luận của bạn ?
Binh luan
BỒN SPA HOTTUB 04
Sản phẩm:BỒN SPA HOTTUB 04
Viết cảm nhận của bạn về sản phẩm !
Đánh giá:
gui binh luan