BỘ LỌC CÁT
  • BỘ LỌC CÁT

BỘ LỌC CÁT

1590

: BLC17

:

:

  BỘ LỌC CÁT 17 (VL)

- Bình lọc V1000 - Emaux - 39.00m3/h, 650kg cát.

- Xuất xứ:Hongkong

 
Giá: Vui lòng liên hệ
Sản Phẩm Cùng Loại

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

 BỘ LỌC CÁT 07

 Bình lọc S500 Waterco-11m3/h

-Bình lọc cát Waterco xuất xứ từ Úc,

có cấu tạo bằng sợi thủy tinh.

-Lọc cát hoạt động trên cơ sở lọc sâu , được

thiết kế hợp lý giữa các bộ phận bên trong

đầu xả và đầu lọc ở hai bền bình lọc.

-Trong quá trình vận hành nước được 

lọc liên tục nhằm loại bỏ các chất cặn

và những chất gây ô nhiễm.

Xem chi tiết

BẦU LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BẦU LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

 BỘ LỌC CÁT 08

 Bình lọc S600 Waterco - 13.5 m3/h.

-Bình lọc cát xuất xứ từ Úc có cấu tạo

bằng sợi thủy tinh.

-Lọc cát hoạt động  trên cơ sở lọc sâu

được thiết kế giữa các bộ phận bên trong,

đầu xả và đầu lọc ở hai bên bình lọc.

-Trong quá trình vận hành,nước được lọc liên tục 

nhằm loại bỏ các chất cặn và những chất gây ô nhiễm.

Xem chi tiết

BẦU LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BẦU LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 10

  Bình lọc S800 Waterco - 24m3/h.

- Bình lọc cát Waterco xuất xứ từ Úc
có cấu tạo bằng sợi thủy tinh.
- Lọc cát hoạt động trên cơ sở lọc sâu
được thiết kế hợp lý giữa các bộ phận bên
trong, đầu xả và đầu lọc ở hai bên bình lọc.
- Trong quá trình vận hành, nước được lọc
liên tục nhằm loại bỏ các chất cặn và những
chất gây ô nhiễm.
- Bình lọc cát thích hợp với tất cả các hồ bơi,
hồ gia đình, hồ công cộng...
 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 11 

  Bình lọc S900 Waterco - 30.5m3/h.

- Bình lọc cát Waterco xuất xứ từ Úc
 có cấu tạo bằng sợi thủy tinh.
- Lọc cát hoạt động trên cơ sở lọc sâu
được thiết kế hợp lý giữa các bộ phận
bên trong, đầu xả và đầu lọc ở hai bên bình lọc.
- Trong quá trình vận hành, nước được lọc liên tục
nhằm loại bỏ các chất cặn và những chất gây ô nhiễm.
- Bình lọc cát thích hợp với tất cả các hồ bơi, hồ
gia đình, hồ công cộng...
 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 12 (VL)

- Bình lọc V350 - Emaux  - 4.32m3/h, 20kg cát.

- Xuất xứ: Hồng Kông.

 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

 BỘ LỌC CÁT 13 (VL)

- Bình lọc V450 - Emaux - 8.10m3/h, 45kg cát.

- Xuất xứ :Hongkong.

 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 14 (VL)

- Bình lọc V500 - Emaux - 11.10m3/h, 85kg cát.

- Xuất xứ :Hongkong.

 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 15 (VL)

- Bình lọc V800 - Emaux - 24.90m3/h, 355kg cát.

- Xuất xứ: Hongkong.

 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 16 (VL)

- Bình lọc V900 - Emaux - 31.20m3/h, 400kg cát.

- Xuất xứ: Hongkong .

 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

  BỘ LỌC CÁT 18 (VL)

- Bình lọc V1200 - Emaux - 51,60m3/h, 1200kg cát.

- Xuất xứ: Hongkong.

 

Xem chi tiết

BỘ LỌC CÁT

Giá: Vui lòng liên hệ

BỘ LỌC CÁT

Giá:Vui lòng liên hệ

   BỘ LỌC CÁT 01

-  Vật liệu FRP

-  KT : D500 x H850

-  Valve đa chiều.

 

Xem chi tiết