Máy tập bụng
Go to:
Thiết bị phòng gym
Go to:
Home: www.dragonking.vn

Thiết bị phòng gym

Nhà sản xuất

Thiết bị phòng gym

Máy tập tổng hợp AB Rocket 2013C

Giá:1.650.000 đ

Tên sản phẩm:Máy tập tổng hợp AB ROCKET   2013

Model: HQ2013
Kích thước: 125 x 35 x 98cm
Trọng lượng: 10.5 Kg

Trọng lượng tối đa: 100 kg

Xem chi tiết